over ons

VISIE & MISSIE

Header Crowdfunding.jpg

 Visie “open voor iedereen”

NewChoreographicDesign ziet kunst als een tool, waarmee mensen meer over zichzelf kunnen leren en waarbij er mogelijkheden worden gecreëerd om zowel op lichamelijk als geestelijk vlak te ontwikkelen en te ontplooien.

Ons werk beperkt zich daarom niet tot een specifieke doelgroep, maar eerder tot een openheid, wat ons de mogelijkheid geeft verschillende en diverse mensen te verwelkomen. Wij zien en benoemen dit als een “universeel” aanpak. Onze universele aanpak is gebaseerd op de mens die voor ons staat en een volwaardig lid is van de danswereld. Deze danser verschilt misschien fysiek, sociaal of geestelijk van de ander, maar we benoemen en ervaren deze verschillen niet als beperkingen. Wij benadrukken de uniekheid van ieders bewegingspatroon. Op basis van dit bewegingspatroon en in nauwe samenhang met het bewegingspatroon van de andere dansers, ontwikkelt zich de dans.

In hun benadering zijn ze ambitieus. Zij geven aan dat het hun verantwoordelijkheid is om hun kennis als expertise te gebruiken om hetzelfde onderwerp op verschillende manieren binnen één klas, workshop, productie of choreografie te benaderen en weer te geven.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen het recht heeft, om deel te nemen, waardoor we de ruimte en de openheid creëren om iedereen ‘welkom’ te heten met zijn of haar mogelijkheden en achtergrond. Samen met de danser gaan we de uitdaging aan.

Je zou kunnen aangeven dat ze onder het kopje inclusiedans vallen. Echter is dat niet het geval. Jarenlang werkten zowel, Christoph Eberl als Nelse Van Heurck met het thema inclusie in de dans, tot ze ontdekten dat dit eigenlijk het tegenovergestelde bereikt. Inclusiedans gaat uit van de beperking van de danser, er wordt onderscheid gemaakt tussen een able en een disabled body. Daardoor ontstaat een opgelegd bewegingspatroon en is de danser met een beperking geen volwaardig lid van de danswereld. Zo ontstaat eigenlijk uitsluiting. Vandaar hun kenmerkende aanpak “universeel”.

Door buiten de reguliere lijnen te denken en door samen te werken met hun dansers zijn ze in januari gestart met het maken van een hun eerste voorstelling genaamd “Universal”. Hun doel is te laten zien dat hun werkmethode als missie-visie the way to go is.

Missie “Creatief voor iedereen”

NewChoreographicDesign heeft zich ten doel gesteld een nieuw perspectief te creëren binnen het domein van dans en bewegingstheater. Door innovatieve ontwikkeling en probleemoplossing wil het gezelschap kwaliteitsprojecten creëren die zich richten op toegankelijkheid voor alle mensen.

Met dit gezelschap willen we kunst bij verschillende sociale groepen brengen, mensen vanaf hun niveau opleiden tot een dieper begrip van de waarde van dans en bewegingstheater. Daarnaast willen we het contact met dans en beweging stimuleren vanaf het begin tot aan de ontwikkeling van een duurzame groei door de jaren heen. De werkwijze van ons gezelschap cirkelt daarom rondom de behoeften van de onafhankelijke persoon en/of sociale gemeenschap en richt zich op hun krachten. Om deze missie te realiseren, om een hoge standaard van kwaliteitswerk binnen verschillende sectoren te leveren, waarin we dans en bewegingstheater brengen, zijn we verplicht om zelf kwaliteitswerk te creëren en open te staan voor de ander.

Wil je meer weten over wat we aan het doen zijn?

Kom dan naar een van onze lessen of workshops.

Of lees meer over ons en onze projecten en/of neem een kijkje achter de schermen.


//languagedesign