Zorg- en welzijnsorganisaties

Het is de kracht van dans, die de ogen laat stralen, die al een tijdje niet meer schitteren. Het is de energie van het bewegen, wat degenen die al een tijdje still stonden, ontroert. Het is de vreugde van het dans die ons in contact laat komen met elkaar, waar de verbinding ontbrak. - NewChoreographicDesign

Free the Soul - voor clienteel

Uit ervaring binnen het werken in zorg- en welzijnsorganisaties, is NewChoreographicDesign gestart met het ontwikkelen van het traject “free the soul”. Ze merkten op dat alleen het dansen niet voldoende draagvlak bood voor het cliënteel. Doormiddel van eigen- als individuele aanraking, het één op één dans met elkaar binnen de groep, verhalen van het cliënteel dansant vertalen trachten ze de ziel weer vuur te geven en zich te laten ontluiken.

Want vergeten en vergetelheid van het individu start bij het individu. Door de ziel weer aan te wakkeren empoweren ze de cliënt, waardoor hem of haar weer op een speelse en dansante manier gewezen wordt op hun eigen verantwoording ten overstaande van hun sociale, mentaal en emotioneel waarneming.

Het project kadert het werken met kwetsbare groepen binnen en buiten zorg- en welzijnsorganisaties.

De methode “Free the soul” (FTS) baseert zich op het concept dat kwetsbare groepen nog steeds de rijke potentie hebben om te groeien in hun mentale, sociale en emotionele vaardigheden, doormiddel van de continuïteit van beweging, beleving en aanraking. De methode omvat niet alleen het dansant bewegen op muziek, maar ook de aanraking, beleving en story-telling is een groot aspect van deze methode.

Hieronder vallen:

 • Sociale en emotioneel interactie,

 • Herkennen van het eigen lichaam en de mogelijkheden hiervan,

 • Herkennen van de kracht van het eigen verhaal en het kunnen vertalen en weergeven,

 • Het herkennen van de ander waarin de verbinding centraal staat,

 • Specifieke vooruitgang van het individuele proces, inclusief het groepsproces - de mentale, sociale en emotionele vooruitgang,

Deze wordt gestimuleerd door middel van de continuïteit van het met elkaar dansant en verbaal bezig zijn.

Het project bouwt op twee verschillende docenten, met ieder een eigen kijk en waarneming, die aansluitend aan de methode VLC, die baseert op de methodiek van hun visie en expertise.

VerbaLess Connection- voor zorgpersoneel als vrijwilligers

flyeren.jpg

Vanuit de vele positieve geluiden, binnen hun werk, is er een traject ontwikkeld voor zorgpersoneel als de vrijwilligers die interesse hebben om op een andere manier in contact te komen met hun kwetsbare groep. Doormiddel van simpele oefeningen, tools en interactief aanzetten wordt er een breed aanbod gecreëerd, welke zij in hun werk kunnen toepassen en implementeren.

Het Project kadert het werken met kwetsbare groepen binnen en buiten zorg- en welzijnsorganisaties.

De methode “VerbaLess Connection” (VLC) baseert zich op het concept dat kwetsbare groepen nog steeds de rijke potentie hebben om te groeien in hun mentale, fysieke en sociale vaardigheden, door middel van de continuïteit van beweging en beleving. De methode omvat niet alleen het bewegen op muziek, maar ook de diverse kwaliteiten die iemand aangereikt krijgt.

Hieronder vallen:

 • Sociale en fysieke interactie,

 • Herkennen van het eigen lichaam en de mogelijkheden hiervan.

 • Specifieke vooruitgang van het individuele proces, inclusief het groepsproces - de mentale vooruitgang.

Deze wordt gestimuleerd door middel van de continuïteit van het met elkaar dansant bezigzijn.

Het project bouwt op twee verschillende docenten, met ieder een eigen kijk en waarneming,die aansluitend aan de methode VLC, die baseert op de methodiek van hun visie en expertise.

Project NCD - VerbaLess Connection Informatie voor de projectdeelnemers:

Deelnemers zijn geïnteresseerd in het thema dans en de mogelijkheden hier van ten aanzien van de ontwikkeling van hun cliënt zowel als van henzelf. Het zijn mensen, vrijwilligers en of zorg personeel, die op een andere manier toegang willen krijgen tot hun cliënt. Hierbij wordt niet de verbale vaardigheid als primair tool gezien voor communicatie maar wordt dans/beweging als middel ingezet. Het zijn deelnemers die hun horizon willen verruimen en kijkje willen nemen in de mogelijkheden van het lichaam als kunst, belevings-en contact-vorm.

Het project biedt:

 • Kennismaking met dansante beweging, wat is het en wat is het effect hiervan?

 • Doelgerichte oefeningen op sociaal, fysiek en mentaal cognitief vooruitgang

 • Doelgerichte oefeningen om zowel de groepsdynamiek als het individuele proces testimuleren

 • Toolbox aan oefeningen

 • Muziekkeuze en effect hiervan

 • Interactieve en leerzame lessen die op beleving van individu als op groep is gericht;

 • Manieren om het binnen het eigen werk toe te passen

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neem contact met ons op.//languagedesign