Primair en voortgezet onderwijs

Het jonge-oude kind als jong adolescent fysiek, oprecht (naar zichzelf als naar de ander), creatief en intuïtief helpen te ontwikkelen is een van de belangrijkste rollen als pijlers die het duo op zich neemt. Door hun creativiteit, dynamiek en openheid stimuleren ze de leerlingen om met elkaar als met hun eigen intrinsiek zijn de verbinding aan te gaan. Waarin zelf ontplooien, samenwerken, jezelf (durven)te uiten als te laten zien, zelfverbeelding, zelfwaarnemen, zelfanalysering en zelf conceptualisering in volle overgaven wordt toegepast op een dansante, speelse en beklijvende manier.

Stel je voor: een wereld zonder creativiteit, een wereld zonder dromen, een wereld zonder hoop, ideeën en idealen. Dat, is een wereld waarin kinderen niet de mogelijkheid krijgen om hun persoonlijkheid, hun intellectualiteit, hun voor- afkeur, hun sociale gedrag en hun creativiteit te verkennen en te ontwikkelen. Het is een wereld zonder kleur, geur, smaak, doel en geluid het is een levenloze wereld.

NewChoreographicDesign geeft de mogelijkheid aan de leerlingen om hun eigen visies, intellectualiteit als persoonlijkheid te verkennen en te delen binnen een veilige cohesie. Er bestaan geen opgelegde remmen of restricties waardoor begrip van lichaam, geest en ziel van hun eigen als van de ander de vrijehand krijgt en zonder oordeel of veroordeling kan ontplooid als ontwikkelen. Iets waar hun latere volwassenen zijn verlangend op terug zal kijken en waarbij hij of zij de verworven kennis als beleving zal verspreiden en eigen maken.

Wij, zien dit als één van de grootste meerwaarde en zijn overtuigt dat in de toekomst het een grote rol zal spelen in de ontwikkeling van onze samenleving. Waarin de groei van een gelijkwaardig gemeenschapsinteracties op verschillende domeinen wordt gecreëerd waarbij het open staan voor de ander een groot goed is.

Vanwege deze visie zijn onze educatieve programma's dieper dan de kunstvorm zelf. Het gaat om de kern van het zijn. In de beginjaren is het bespreekbaar of je je kern al kent of niet, maar één ding is zeker: je begint je te ontwikkelen, waarbij het leren en groeien van je eigen persoonlijkheid als die van de ander key is. Hierin geloven we in de waarde van je eigen keuzes met daarin het dragen van je eigen consequenties. Kortom wij geloven niet in goed of fout, maar in de keuze van de uitkomst. Hierdoor empoweren we het individu waarin we uitgaan van de intrinsieke verlangens en vragen. Daarin bestaat geen goed of fout.

Hun danstaal is explosief, fantasierijk, energiek, fysiek, intuïtief en meenemend. Waarin acrobatiek, fysiek partnerwerk, moderne dans, danstrends en improvisatie dans de boventoon voeren. De lessen zijn zo opgebouwd dat ze bij iedereen aansluiten binnen zijn of haar behoeftes als level. Door hun filosofische methodiek trachten ze verdieping aan te brengen en de onderwerpen als thema’s te laten beklijven en resoneren.

NewChoreographicDesign ontwikkelt lesmateriaal, creëert lessenpakketten en maatwerk waarin ze vanaf de eerste stap tot de laatste begeleiden en empoweren zowel bij de leerlingen, docenten als de school. ‘Wij geloven namelijk in een positieve en krachtige werkspiraal waarin openstaan voor jezelf als voor een ander hand in hand gaan bij het leren van een kunstvorm.’

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neem contact met ons op.

Maatwerk

13072774_834458783326711_390729155616956777_o.jpg

Het inhuren van een dansdocent is soms slechts de eerste stap. Maar misschien wilt u meer: iemand die de school leert kennen, iemand die uw leerlingen als team nog naar een hogere level weet te tillen, iemand die samen met u uw visie als missie kunstzinnig vormgeeft.

Het duo gaat graag met u rond de tafel zitten om uw behoeftes en wensen vorm te geven. Hun maatwerk herkent zich aan: vanaf de eerste stap tot de laatste betrokken zijn en verder, waarin het begeleiden en empoweren key is.

Wij geloven namelijk in het openstaan voor elkaar waardoor er een positieve en krachtige werkspiraal ontstaat. Daarnaast werken we altijd toe naar een beklijvend en autonoom concept. Waardoor er nog meer meerwaarde en verdieping ontstaat.

Bekijk hieronder één van hun maatwerk projecten.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neem contact met ons op.

Bekijk één van hun maatwerk projecten.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek neem contact met ons op.


//languagedesign