UniversEle Lessen

Blok I: 18 September tot met 30 Oktober

SCHOLEN IN DE KUNST
EEMPLEIN 75 , Amersfoort, 3811 EA,

 
For YOu And For every one!-7-1.jpg
 

Meld je aan

Het aantal inschrijvingen is beperkt, maximaal 10 deelnemers. We willen graag de kwaliteit bewaken en onze pijlers richten op een unieke ervaring. Mocht het nodig zijn maken we een wachtlijst aan. Als er een plek vrij komt, dan brengen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Let op: dit workshop blok kost € 60,--. We zien een inschrijving als een commitment voor deelnamen. U krijgt na aanmelding een bevestigingsmail met een betalingsverzoek. Mocht de betaling niet binnen 5 werkdagen voldaan zijn, wordt uw reservering geannuleerd. We willen erop wijzen dat er kans bestaat dat tijdens de workshops films en foto's worden gemaakt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u vooraf contact met ons opnemen.

Lees a.u.b. onze Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en onze Privacy & Cookie Policy, voordat u inschrijft.


The number of registrations is limited to a maximum of 10 participants. We would like to monitor the quality and focus our pillars on a unique experience. If necessary we will create a waiting list, if we receive an unsubscription we will inform you as soon as possible.

Please note: this workshop series costs €60,--. We see an enrollment as a commitment for participation. After registration you will recieve a confirmation mail with the payment details. If we don’t receive a payment within 5 working days, we will cancel your reservation. We would also like to point out that films and photographs will be taken during the workshop. If you have any problems with this you can contact us in advance.

Please read our Terms of Use and General Terms & Conditions Specification as well as our Privacy & Cookie Policy, before submitting.

Name *
Name
//languagedesign